Public Space Typology

הפריסה באזור הציבורי דומה במהות שלה לחלל "שלישי" א-פורמלי  ויוצרת אווירת עבודה מרגיעה יחסית. קיומם של מרחבים חברתיים בתוך המבנה או בחוץ, עם עדיפות לגישה לאור טבעי, מספקים לאנשים שלל אפשרויות – מאזורי הסבה המציעים תנוחות ישיבה מרובות נגישות כדי לעורר מסלולי עבודה חדשים של עובדים הנמצאים במצב מרגיע ובאווירת פנאי, ועד לשולחנות מתכווננים לגובה שמציעים ורסטיליות של שימושים – ומספקים השראה בסביבות של חללים פתוחים.  

Shop Now