Focused/private Space

התבוננות במשרד הפתוח הנוכחי מגלה כי אנשים רבים נאבקים לא פעם ברעש המתקבל בחלל. הרעש לא פעם מתנגש עם צרכיהם של העובדים, וכך עולה האתגר החדש למתכנן החלל  ליצור איזון דינמי בין צרכיי העובדים לשקט ופרטיות לבין המבנה הפתוח. מרחבי נעימים לשיחות ופנאי מעודדים אנשים לקיים תקשורת פנים אל פנים מעמיקה. ספות וכורסאות אקוסטיות עם גב גבוה עוזרות ליצור אווירה ביתית נעימה ומרגיעה ומנטרלות את כמות ההפרעות למינימום, כך שהעובדים יוכלו לחשוב באופן מעמיק וממוקד ללא הסחות דעת. 

Featured Settings

Gallery