Office lobby / Waiting Area

אזור המתנה מתמקם בדרך כלל באזור הלובי, והוא שמייצג את הרקע, סוג המשימות ותחושת הערך של הארגון פנים וחוץ. לעיתים אנשים ממתינים בלובי לזמן קצר עם אינטראקטיביות נמוכה ומרחק חברתי מסוים ואילו האזור נתפס גם כאזור חברתי ואנשים מרגישים חופשי להתרועע ולנהל תקשורת בלתי פורמלית אחד עם השני כשהם מגיעים בבוקר או לפני שהם עוזבים.

Featured Settings

Gallery