Collaboration Typology

כיום, כשעבודת הצוות תופסת תפקיד חשוב יותר בעבודה היומיומית, שיתוף פעולה בין מחלקות ופונקציונליות הפכה לכלי קריטי עבור הארגון לשיפור התחרותיות שלו. מכיוון ששטח מחלקה באופן קונבנציונאלי מפסיק לספק את צורכי הגמישות והיצירתיות של אנשים, יותר ארגונים מתחילים להשיק מודולי עבודה משותפים כדי לעודד עובדים עם רקע ומיומנויות מגוונים להתכנס למצבי שיתוף פעולה מרובים, ולטפח גם את התודעה הקולקטיבית שלהם. בשונה מתחנת העבודה המסורתית, אזור העבודה הדינמי מעניק לאנשים את הזכות לבחור את החלל והריהוט המתאימים לסגנון העבודה ולמשימות שלהם, כך סביר להניח שכל אחד ימצא את מרחב העבודה האידיאלי ביותר עבורו להפקת ביצועי העבודה הטובים ביותר.

Shop Now