Big-Scale Conference Space

חדרי הישיבות הגדולים בדרך כלל משמשים כפנים המייצגות של הארגון, ובאמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומכשירי המסך ניתן לשפר את יעילות התקשורת בין היושבים בתוך החדר ישיבות ומחוצה לו, וכך ניתן להשיג שיתוף פעולה יעיל גם במצב עבודה משרדי מבוזר.  ספסלים וכסאות יכולים להיות מקובצים לצד קירות חדרי הישיבות הגדולים כדי לאכלס יותר אנשים.

Featured Settings

XF FAMO
שולחן דגם ALFRESCO
WING

Gallery