Small-Scale Conference Space

חדרי הישיבות הצוותים מקבלים הקשר חברתי שיתופי  יותר מאי פעם. אחרי הכל, האינטראקציה עם העמיתים היא מה שגורם לנו להיות הכי מאושרים בעבודה והיא קריטית לתהליך היצירה על מנת לייצר חדשנות. חדרי הישיבות מהווים מרחבים חברתיים גמישים, מעודדים שיתופיות ומעוררי השראה, כך שאנשים יכולים פשוט לשהות בהם, להיפגש, להתחבר ולהתרענן.

Featured Settings

Gallery