Work Typology

מודול העבודה המיועד בעיקר לפתרון משימות העבודה העיקריות, מצויד בשולחנות וכיסאות ארגונומיים. במודול מוקצים לעובדים תחנות עבודה קבועות ואזורים עם משאבים תואמים. האינטראקציה ושיתוף הפעולה בין העובדים מסייעים בשיפור המקצועיות, ואילו תחושת הקהילה מקדמת אותם לבנות אמון, לכידות ותחושת שייכות לארגון. שיתוף הפעולה המלא בחילופי מידע ותקשורת חיוני כדי לייצר רעיונות מצטיינים, מה שעוזר לצוותים בכל רחבי העולם לעבוד תחת לחץ כפול של יעילות גבוהה ופתרון של בעיות מורכבות.

Shop Now