Open Work Area

היעדרות המחיצות והחלוקה בשטחי משרדים פתוחים פירושה יכולת מוגדלת לקיים דיונים חופשיים בין העובדים ושיתופי פעולה בין מחלקות. הפתיחות יוצרת פלטפורמה לזרימת תקשורת בלתי פורמלית,  מעודדת אווירת עבודה הרמונית ומשפרת את היצירתיות והגיבוש בין העובדים בארגון. תחנות העבודה הפתוחות, שילובי הרהיטים בגבהים וסגנונות מגוונים יוצרים חלל עבודה מקיף ופתוח לעובדים.

Featured Settings

OPEN WORK AREA
UP2

Gallery

למעבר לחנות האונליין