MATILDA

matilda cabinet

Brand
Downloads
מערכת Matilda למותג FAMO מעניקה את התמיכה להפיכת הארגון ל social space שבו הדגש הוא על בריאות ורווחת העובד תוך טיפוח האנרגיה והמוטיבציה לעבודה פרודוקטיבית מלאת השראה ומקוריות. מחיצות המתלידה מעניקות אחסון וחציצה בין המעברים לעמדות העבודה ומכניסות צבע והרמוניה לחלל.
ארונית דגם ECO, מחיצת MATILDA
MATILDA
MATILDA
MATILDA
MATILDA
למעבר לחנות האונליין