New Collection

קולקציית סתיו ריהוט משרדי 2021 מאופיינת ברכות ובהשראת צבעי הטבע מאדמה ועד אופקים בלתי נגמרים. הקולקציה הוצגה זה מכבר בשבוע העיצוב במילנו ספטמבר 2021. סביבת העבודה משדרת חמימות באמצעות בדים וחומרים טבעיים, עולם של שקיפות ואמון והתמודדות עם נקודת מבט חדשה תוך התמקדות במושג הקיימות.