sketch

sketch chair

Brand

כיסא Sketch מבטא את קוויו באמצעות פרופילי פלדה עגולים המתחברים יחד לסקיצה יפיפייה. האלמנטים של קווי המתאר נראים קלילים ותוססים. ניתן לחוש בעדינות של הדגם, בפשטות ובאלגנטיות. הדגם המגיע גם בגרסת Loungh מותאם לחללי פנים וחוץ. 

sketch
sketch
sketch
sketch
sketch
sketch
sketch