Nuvola כורסת אודיטוריום המוגדרת על ידי סגנון ואלגנטיות. מושבי הדגם בעלי אפיון דומיננטי מעניקים אישיות לכל מרחב ציבורי בהם הם מותקנים. זהו לא רק כיסא, אלא אמירה עיצובית השואבת את השראתה דווקא מתרבות הפופ.

NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
NUVOLA
למעבר לחנות האונליין