מבנה פתוח של מרחב העבודה מסייע לשיתופי פעולה ומאפשר תקשורת פתוחה, אך בו בזמן גם גורם גם להפרעות ולהסחות דעת. אנשים זקוקים גם למרחב ממוקד לצורך חשיבה עצמאית תוך הבטחה של פרטיות. מבנים סגורים יותר בתוך המבנה הגמיש והפתוח של מרחב העבודה יוצרים סביבה פרטית יחסית, אשר מקנה תחושה של מיקוד וחשיבה עצמאית, וכן עבור הצוותים מרחבים משותפים אך סגורים המייצרים מרחב פרטי יחסית בו הם מרגישים חופשיים להחליף רעיונות לנהל דיון נוקב מבלי להרגיש שהם מפריעים לעובדים אחרים. 

HOUSE