oasis

Downloads

“חדר שהוא בתוך חדר”…אזור פרטי ואקוסטי המשמש למטרות מרובות, פגישות פורמאליות, מפגשים מאולתרים, שיחת טלפון עסקית או פרטית, או לאזור עבודה שקט ואינטימי בתוך החלל המשותף. הדגם עומד בתקן מכון התקנים הישראלי. ניתן לקבל את הביתן במידות שונות ובגוונים שונים .