פרויקט משרדי חברת Nespresso

אדריכלות: גריל אופנהיים אדריכלים בשיתוף אריאל גושן
צילום: טל ניסים