משרדי Facebook


אדריכלות: מיכי סתר
צילום: איתי סיקולסקי